Noel-Florie logo-blauw

Healing of heling kan tot stand komen wanneer er gebruik wordt gemaakt van een energie buiten jezelf om. Tijdens de behandeling vind er handoplegging plaats of vind de behandeling plaats ongeveer 15 cm boven de cliënt. Intuïtief wordt er dan bepaald op welke plek er meer of minder moet worden behandeld. Vaak komen er verschillende aspecten of thema's naar boven wat met de klant of blokkade te maken kan hebben. Healing heeft als doel bewust te worden en het helen van eventuele klachten.

Tevens kan healing een ontspannende werking hebben maar ook kunnen er emoties loskomen die vastzitten. Wel blijkt vaak dat na de behandeling men zich "verlicht" voelt.