Noel-Florie logo-blauw

Schüssler celzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam aanwezig zijn. Er zijn 12 basis zouten en 15 aanvullende, die belangrijk zijn voor het functioneren en de opbouw van het lichaam.

D.m.v. o.a. een gezichtsanalyse is het mogelijk inzicht te krijgen in de minerale huishouding.

Wanneer er sprake is van een mineraal tekort in het lichaam is dit al eerste zichtbaar in het gezicht en in de meeste gevallen voor de eerste lichamelijke klachten zich in het lichaam voordoen. Aan de hand van een gezichtsanalyse kan een persoonlijke samenstelling van de nodige celzouten worden bepaald.

Ook kan men bij bijv. intensief sporten ter voorkoming van tekorten (verzuring) een sportmengsel gebruiken.